top of page
STEKK LOGO

WAT IS B.I.M?

Onder BIM verstaat men doorgaans Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model (het bouw­informatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het opgebouwd uit verschillende objecten, zoals een raam, een dak en een muur, met bijbehorende informatie zoals hun technische eigenschappen en relaties met andere objecten. In mensentaal samengevat komt het erop neer dat het gebouw virtueel 'gebouwd' wordt zoals het ook in werkelijkheid zou gebeuren. Zo worden fouten op de werf zoveel mogelijk uitgesloten.

Voordelen?

1. Een 3D model in BIM bevat veel meer nuttige informatie dan traditionele plannen in 2D. Zo komt meer informatie tot bij de aannemer op de werf.

2. Doordat alle plannen uit 1 en hetzelfde 3D model gehaald worden, kunnen wijzigingen nauwelijks nog tot fouten leiden.  

3. Doordat het 3D model in detail gebouwd wordt, komen mogelijke problemen in dit virtueel bouwproces reeds aan het licht. Zo worden fouten ontdekt voor ze op de werf geld kosten.

evolutie-naar-BIM.png

Evolutie van het bouwproces naar BIM

bron: www.bimportal.be

bottom of page